Patronalak eta sindikatuek, 2014eko urriaren 10ean, sinatutako Transakzio Akordioak ikastetxe bakoitzean eta sektore osoan enplegua mantentzearen alde egiten du, eta ondorioz, lan poltsa bat aktibatzea eta mantentzea adostu dute. Ikasgelen ituntzea galdu duten edo lanpostuak amortizatu dituzten ikastetxeetatik kanpo geratu diren langileek izango dute lan-poltsa horretan sartzeko.
Las Organizaciones Patronales y las Organizaciones Sindicales firmantes del Acuerdo Transaccional de 10 de octubre de 2014, dando prioridad al mantenimiento del empleo en cada uno de los centros y en el conjunto del sector, acuerdan la activación efectiva y al mantenimiento de una bolsa de trabajo a la que se incorporen los trabajadores y trabajadoras excedentes de centros que hayan perdido concertación de aulas o amortizado puestos de trabajo.

Lan poltsan sartzeko baldintzak / Condiciones de acceso a la bolsa
Saioa hasi / Iniciar sesión
 
 
Pasahitza ahaztu duzu? / ¿Has olvidado tu contraseña?

Contacto para centros: ikastetxeak@gizarteekimenekolanpoltsa.eus
Contacto para trabajadores: langileak@gizarteekimenekolanpoltsa.eus